1️⃣ اعتیاد به مصرف الکل 

 2️⃣ چاقی و اضافه وزن  

3️⃣  مصرف بیش از حد نوشابه 

 4️⃣ مصرف بیش از حد نمک 

 5️⃣ سیگار و قلیان  

6️⃣ مصرف بیش از حد قند 

 7️⃣ مصرف بیش از حد دارو 

 8️⃣ حذف صبحانه از وعده‌های غذایی 

 9️⃣ کم‌خوابی یا شب‌بیداری  

🔟 مصرف غذاهای خام و بیش از حد پخته‌شده