با اعلام فیفا علیرضا فغانی به عنوان یکی از داوران جام جهانی ۲۰۱۸ معرفی شد.