آیا میدانید که وحشتناک ترین بیماری قرن آلزایمر است که در اثر مصرف زیاد شکر به وجود می آید و تا 25 سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال جهان آلزایمر خواهند داشت؟!