💊برای سوزاندن کالری دو تکه پیتزا چقدر باید ورزش کنیم؟💊


🔸 یکی از فست‌ فودهای رایج در میان مردم که کالری زیادی به بدن می رساند پیتزا است. برای سوزاندن این کالری می‌توان ورزش‌های زیر را انجام داد:


🔹۳۳ ‌دقیقه دویدن با سرعت هشت کیلومتر بر ساعت

🔹۱۸ ‌دقیقه دویدن با سرعت ۱۴ کیلومتر بر ساعت

🔹۸۷ ‌دقیقه وزنه زدن با شدت متوسط

🔹۴۵ ‌دقیقه حرکات درجا

🔹۳۸ ‌دقیقه قایقرانی بر روی  دستگاه

🔹۶۶ ‌دقیقه پیاده روی با سرعت پنج کیلومتر بر ساعت

🔹۴۴ ‌دقیقه شنا

🔹۶۶ ‌دقیقه تایچی یا یوگا

🔹۴۴ ‌دقیقه ورزش بر روی دستگاه پله

🔹۳۸ ‌دقیقه دوچرخه ثابت

🔹۴۴ ‌دقیقه ایروبیک

🔹۵۳ ‌دقیقه بازی با کودکان

🔹۲۹ ‌دقیقه بوکس

🔹۳۸ ‌دقیقه تنیس

🔹هفت ساعت خواب

@sportfreezone