✅ حرکت پلانک یکی از تمرینات مفید برای تقویت عضلات شکمی می باشد. سر و گردن ، باسن و شانه ها در یک راستا قرار می گیرد 

@sportfreezone