دریافت:

حرکت سوم:برای افزایش انعطاف قسمت فوقانی بالاتنه و تصحیح پشت گرد_از یک فوم رول یا حوله رول شده استفاده کنید.

#right_posture


برای مشاهده روی لینک کلیک نمایید