رفتار دیدنی لیونل مسی با هوادار خردسال


رفتار لیونل مسی با یک هوادار خردسال در کشور اروگوئه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.


@sportfreezone