اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال برای مسابقات انتخابی قهرمانی جهان


🔸سعید معروف

🔸سیدمحمد موسوی

🔸امیر غفور

🔸فرهاد نظری افشار

🔸فرهاد قائمی

🔸رضا قرا

🔸محمدجواد معنوی نژاد

🔸میلاد عبادی پور

🔸سامان فائزی

🔸مسعود غلامی

🔸علی شفیعی

🔸مهدی مرندی

🔸مصطفی حیدری

🔸فرهاد سال افزون