منطقه آزاد ورزش
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

محیط تخصصی ورزشی

حرکات بدنسازی

حرکات بدنسازی (اختصاصی شانه)


حرکات بدنسازی


منبع:کتاب بدنسازی برای همه-احسان کوثری نیا -زهرا اخوان صفایی -اُمید کوثری نیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

چند نمونه حرکات بدنسازی

حرکات بدنسازی (اختصاصی گردن)بدنسازی گردن

منبع:کتاب بدنسازی برای همه-احسان کوثری نیا -زهرا اخوان صفایی -اُمید کوثری نیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

پنج دشمن تناسب اندام

پنج دشمن تناسب اندام

تناسب اندام


تعریف تناسب اندام:

تناسب اندام به معنای همخوانی اندام بدن نسبت به دیگر اندام و همچنین نسبت به قامت

میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

حرکات کششی

نمونه ای از حرکات کششی 


حرکان کششی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

ورزش و افسردگی

ورزش و افسردگی

ورزش و افسردگی


امروزه تفریح وگذران مناسب اوقات فراغت وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری، جسمی و

اخلاقی افراد بوده و عاملی برای جلوگیری از کج رویی های اجتماعی محسوب میشود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

ارگونومی صحیح استفاده از رایانه به روایت تصویرارگونومی صحیح استفاده از رایانه به روایت تصویر


برای جلوگیری از ناهنجاری های حاصل از نشستن های اشتباه و همچنین کاهش درد های حاصل زوایا و حالت های نشستن را رعایت کنیم.  تا جسم و روحی سالم و پر نشاط داشته باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

تفاوت لگن زن و مرد

تفاوت لگن زن و رمرد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

آنانومی استخوان 1

anatomy1    Anatomy2 

اسکلت محوری و ضمیمه ای

استخوان های بدن در دو گروه بزرگ طبقه بندی می شوند.


اسکلت محوری که شامل استخوان های حول محور طولی بدن هستند این استخوان ه عبارتند از: جمجمه، ستون مهره ها، جناغ و
سینه و دنده ها
اسکلت ضمیمه ای که شامل استخوان های اندام ها، کمربند شانه ای و کمربند لگنی می باشد
.

منبع:آناتومی دکتر جواد وکیلی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

تاثیر وضعیت قرار گیری کوله پشتی


کوله یشتی کودکاناگر چه حمل چنین کوله هایی هرصبح و عصر در زمان رفتن و برگشتن از محل تحصیل بی ضرر به نظر میرسد اما همین کوله ها قادرند در صورت عدم حمل به شیوهای صحیح، موجبات آسیب های فراوانی را فراهم آورند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban

معرفی کوتاه رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی و علوم ورزشی


تربیت بدنی و علوم ورزشی چون ساختار چندگانه علمی دارد، دانش گسترده و چندوجهی و به بیان دقیق تر دانش بین رشته ای است.  گرایش های عمده این رشته مبانی همچون بیولوژی ورزشی، میانی روانی-حرکتی و طب ورزشی به همراه هر یک از زیرمجموعه های تخصصی خود، بیانگر ضرورت گریزناپذیر تغذیه علمی از سایر رشته ها میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
fatemeh baghban