@sportfreezone

تست #روانشناسی «هنگام مشاجره با دیگران چگونه رفتار می کنید؟»

در ادامه مطلب

1_ آیا هنگام بحث و مشاجره به خوبی می توانید خود را کنترل کنید؟بله/خیر


2_ آیا هنگام مشاجره به کلام مخاطبتان کاملاً گوش می کنید؟بله/خیر


3_ آیا هنگامی که سرزنش می شوید، ماندن را به فرار ترجیح می دهید؟بله/خیر


4_ آیا می توانید برخورد نامطلوب طرف مقابل خود را تحمل کنید؟بله/خیر


5_ آیا هنگام مشاجره و بحث های غیر منطقی احساس نفرت می کنید؟بله/خیر


6_ آیا گاهی برای این که آرامش خود را حفظ کنید، سکوت می کنید و سخنی نمی گویید؟بله/خیر


7_ آیا آن هنگام که مشاجره بسیار جدی شود صحنه را ترک می کنید؟بله/خیر


8_ آیا فکر می کنید بهترین روش در مشاجره سکوت است؟بله/خیر


9_ آیا در مشاجره گاهی فکر می کنید که چگونه مسائل کوچک به یک بحران تبدیل می شود؟بله/خیر


10_ آیا هنگام مشاجره به منظور جلوگیری از عصبانیت بیش تر طرف مقابل، خود را کنار می کشید و از مواضع خود صرف نظر می کنید؟بله/خیر


11_ آیا از این که در یک مشاجره تسلیم شوید احساس خوبی دارید؟بله/خیر


12_ آیا ترجیح می دهید در مشاجره از کلمات مؤدبانه استفاده کنید؟بله/خیر


13_ آیا در اوج مشاجره می توانید گاهی به زور لبخند بزنید؟بله/خیر


14_ آیا در هنگام مشاجره می توانید طرف مقابلتان را که به شما توهین کرده، ببخشید؟بله/خیر


15_ آیا اساساً بحث کردن منطقی را به مشاجره ترجیح می دهید؟بله/خیر


16_ آیا در پایان مشاجره می توانید اعتراف کنید که اشتباه کرده اید؟بله/خیر


17_ آیا در هنگام مشاجره می توانید دست های خود را ثابت و آرام نگاه دارید؟بله/خیر


18_ آیا بعد از پایان مشاجره می توانید به آرامی بخوابید؟بله/خیر


19_ آیا در هنگام مشاجره غالباً به چشمان طرف مقابلتان می نگرید؟بله/خیر


20_ آیا اساساً مشاجره کردن را یک عمل ابلهانه می دانید؟بله/خیر


جمع بندی امتیازات آزمون:


 به هر جواب «بله» یک امتیاز و به هر جواب «خیر» صفر بدهید.


ارزیابی خودتان:


اگر جمع امتیازات شما از (1 تا 10 ) بشود:


شما غالباً در دورن خود به دیگران و به خود اعلام جنگ می کنید و مسائل ساده ای را که می توانید با یک بحث ساده حل و رفع نمود به یک مشاجره و بحران بزرگ تبدیل می کنید و این ضعف بزرگی برای شما محسوب می شود.

مطمئن باشید که با بیان کلماتی مؤدبانه و ساده و آرام می توانید منظور خود را بهتر بیان و به مقصود خود نائل شوید.

فراموش نکنید: بزرگ ترین آتش سوزی را می توان در ابتدا با یک لیوان آب خاموش نمود!


 


اگر جمع امتیازات شما از ( 10 تا 20 ) بشود:

به شما تبریک می گوییم!

شما آمادگی لازم را جهت هرگونه گفت و گو و بحث دارید و غالباً سعی می کنید که مشاجره را به یک بحث آرام تبدیل نمایید این خصلت بسیار خوبی برای ایجاد و ادامه ارتباطی رنگین با اطرافیان و نزدیکان می باشد.

شما از آن گروه انسان هایی هستید که به قول دیل کارنگی: وقتی لیمو ترشی دارید سعی می کنید از آن شربتی بسازید!

شما فردی آگاه و فهیم می باشید که با درایت و شعور گره ی مشکلات را با دست باز می کنید نه با دندان!

برایت شادی و شادکامی می طلبیم!


 

منبع:

کتاب: لطفاً گوسفند نباشید!

@sportfreezone