🔰دلایل گودی بیش از حد کمر🔰


🔸التهاب دیسک کمر

🔹قوز کردن بیش از حد

🔸چاقی

🔹پوکی استخوان

🔸ضعف عضلات شکمی

🔹زایمان های مکرر

🔸در رفتگی دو طرف‌ لگن‌

🔹استفاده‌ از کفش‌ پاشنه‌ بلند

🍁 @sportfreezone