۱) #بادام_هندی #کلسترول ندارد. 

۲)برای حفظ #سلامت لثه ودندان مفیداست.

۳)بادام هندی انرژی زاست.

۴)حاوی چربی های مفید است که برای سلامت قلبی عروقی مفیداست.