💥چه خوراکی برای کجای بدن خوبه؟🤔


🔹نخود فرنگی‌ : مو

🔹گردو : مغز

🔹گوجه : قلب

🔹پرتقال‌ : استخوان

🔹آلو : روده

🔹کلم بروکلی : شُش ها

🔹هویج : چشم

🔹انار : گلبول قرمز