چرا شکم مردان بهتر و زودتر نسبت به بانوان #شش_تکه میشود ؟

👇👇👇👇


🔺بطور کلی چون بدن مردان تستوسترون بیشتری تولید میکند(ده برابر بانوان) در اثر تمرینات ورزشی بیشتر چربی سوزی میکنندو بیشترعضله میسازند


🔺 بدن مردان در هنگام استراحت ویا ورزش نیز سوخت وساز بیشتری دارد. زنان به دلیل ساختار عضلانی وترکیبات هورمونی که دارند کار سخت تری پیش رو دارند


🔺اما فراموش نکنند که غیر ممکن نیست اگر تلاش کنند.