👈ترفند کاهش

👇👇👇👇


روزی یکبار نه بگویید


 خیلی غیر واقع گرایانه است که بخواهید کل برنامه غذایی تان را یک روزه متحول کنید. 

با گام های کوچک شروع کنید و هر روز چیزی پرکالری را از برنامه غذایی خود حذف کنید. 

همینطور خرد خرد که پیش بروید در نهایت به نتیجه ای بزرگ دست پیدا می کنید. 

بیشتر به سراغ آنهایی بروید که زیاد جلو راهتان قرار می گیرند، این کار باعث می شود سریعتر وزن کم کنید


👍👍👍🌹🌹