🔰دیاگرام #درصد_چربی بدن

💪درصد چربی پایین تر مساوی با بدنی عضلانی تر✅همانطور که می‌بینید هر کدام از این درصد چربی‌‌ها دارای ویژگی‌ خود هستند :


🔺* بیشتر از ۱۵% چربی‌ : در این حالت اگر برجستگی هم در رگ ها وجود داشته باشد بسیار اندک است حتی در حالت دم عضلانی.


🔺* حدود ۱۲% چربی‌ : در این حالت برجستگی رگ ها در دست‌ها نمایان میشود اما اغلب نیازمند دم عضلانی می‌باشد.

رگ های سفالیک (قابل مشاهده در عکس بالا) نیز در این حالت ممکن است کمی‌ نمایان شوند.


🔺* حدود ۱۰% چربی‌ : در این حالت با دم عضلانی رگ های دست‌ها کاملا نمایان میشود و با توجه به ژنتیک فرد در حالت بدون دم هم میتواند نمایان باشد.رگ های سرشانه و پا نیز در این سطح شروع به دیده شدن خواهند کرد.


🔺* حدود ۸% چربی‌ : در این حالت برجستگی رگ ها در دست ها، سرشانه و پا بدون دم عضلانی کاملا نمایان میشود.

در این حالت برجستگی رگ ها در شکم نیز کم کم نمایان میشود.


🔺* زیر ۸% چربی‌ : برجستگی رگ ها در همه جای بدن وجود خواهند داشت.


▪️ #حمید_امنی 

▪️مدرس دانشگاه شریف