بهترین جایگزین ها برای مواد غذایی مضر🚫▪️بهترین جایگزین شکر:

▫️ عسل می باشد


▪️بهترین جایگزین نوشابه: 

▫️ شربت آب لیمو باعسل می باشد.


▪️بهترین جایگزین داروهای شیمیایی جنسی:

▫️مصرف پیازوعسل می باشد.


▪️بهترین داروی کم خونی:

▫️ مصرف عسل وپسته می باشد.


▪️بهترین داروی پروستات:

▫️ گرده گل حاصل ازگرده افشانی توسط زنبورعسل می باشد.