🎼 طبق مطالعات جدید، گوش دادن به موسیقی با ضرب‌آهنگ مناسب باعث افزایش تداوم انجام ورزش ریکاوری قلب تا ۷۰ درصد مى شود.‌


🥁 مدیر این تحقیقات از موسسه ارزیابی علم بالینی می‌گوید: انجام ورزش‌هایی برای ریکاوری قلب باعث افزایش طول عمر افراد مبتلا به بیماری قلبی تا ۲۰ درصد می‌شود. چالشی که ما با آن روبه‌رو بودیم عدم وجود پشتکار در ورزشکاران بود. در انجام این تحقیقات، ورزشکاران مورد بررسی موسیقی مورد علاقه خود را با ضرب‌آهنگ مناسب ورزش خود گوش می‌دادند.


🎹 مدیر این تحقیقات افزود: موسیقی به ورزشکار کمک می‌کند تا سرعت ورزش را درست تنظیم کند و آن را به راحتی حفظ کند. 


🎧 ۳۴ بیمار که ورزش‌های ریکاوری قلب انجام می‌دادند مورد بررسی قرار گرفتند. یک سوم این افراد به هنگام انجام ورزش به موسیقی گوش نمی‌دادند، دو سوم این افراد به هنگام انجام ورزش به موسیقی گوش می‌کردند. در بین افرادی که به موسیقی گوش می‌کردند نیمی از افراد دستگاه‌های پخش موسیقی داشتند که ضرب‌آهنگ موسیقی را تنظیم می‌کرد. این افراد از این مساله آگاهی نداشتند که سرعت موسیقی با حرکت آن‌ها تنظیم می‌شود.


🎻 افرادی که موسیقی گوش می‌دادند، به صورت متوسط ۱۰۵٫۴ دقیقه بیشتر از بیمارانی که موسیقی گوش نمی‌کردند، ورزش کردند. افرادی که به دستگاه‌های تنظیم ضرب آهنگ دسترسی داشتند به صورت متوسط ۲۶۱٫۱ دقیقه بیشتر از افرادی که به موسیقی گوش نمی‌کردند، ‌ورزش کردند. این یعنی این افراد حدودا ۷۰ درصد بیشتر از افرادی که موسیقی گوش نمی‌دادند در طول هفته ورزش کردند.


🎺 مدیر این تحقیقات درباره نتایج مطالعات گفت: اگر این میزان ورزش را در یک فرد ۶۵ ساله در نظر بگیریم، امید به زندگی در این فرد حدود ۲ سال و نیم افزایش می‌یابد.

@sportfreezone