#طنز_ورزشی #مکملها_داروهای_ورزشی (تقلبی)

دستها شله... 

عالیه 😂😂😂