زانوی ضربدری:

زانوی ضربدری نوعی اختلال در راستای طبیعی ساق پاست.  ضربدری بودن زانو ها در 6-2 سالگی به طور شایع در کودکان دیده میشود و حداکثر شیوع آن 4-3 سالگی است.  به طور عادی این وضعیت در کودکان به دلیل رشد تا سن 10 سالگی بهبود می یابد.

این عارضه بیشتر در کودکان چاق دیده میشود.بقیه در ادامه مطلب...


علل:

1-      وراثت

2-      راه افتادن زودرس کودک

3-      بیماری هایی که بر روی استخوان یا ساختار مفصل زانو اثر می گذارند، مانند نرمی استخوان و آرتروز.

4-      شکستگی و بدجوش خوردگی های سطوح مفصل زانو.

5-      رشد بیش از اندازه کندیل داخلی در مقایسه با کندیل خارجی زانو.

6-      کاهش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با تنه آن.

7-      پارگی کپسول و رباط داخلی زانو و کوتاهی کپسول و رباط خارجی زانو.

8-      ضعف عضلات عضلات نیم غشایی و نیم وتری.

9-      کوتاهی عضلات و به ویژه عضله ی کشنده ی پهن نیام و عضله دو سر رانی.

نشانه ها:

1-      نزدیک شدن زانو ها به خط میانی بدن

2-      دور شدن قوزک های داخلی از یکدیگر

3-      کوتاهی تاندون آشیل

4-      تمایل کشکگها به خارج و احتمال بروز نمیه در درفتگی آن

5-      سائیده شدن زانو ها به یکدیگر به هنگام راه رفتن

6-      خستگی زودرس به هنگام راه رفتن و دویدن

7-      درد پشت ساق و جلوی ران

8-      کوتاهی قد

9-      آرتروز زودرس زانو

10-  بروز عوارض ثانویه، مانند عارضه کف پای صاف

11-  افزایش وزن

12-  سائیدگی بیش از حد کناره داخلی کفش

13-  راه رفتن با پاهای چرخیده به خارج و گاه با پنجه های چرخیده به داخل

 

ملاحضات اصلاحی و درمانی:


-          ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب داخلی ساق و ران، مانند عضلات راست داخلی، نیمه غشایی و نیم وتری و عضلات درشت نی قدامی و خلفی.

-          ارائه حرکات کششی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران، مانند عضلات دو سر رانی، کشنده پهن نیام و عضلات نازک نی.

-          ارائه حرکات کششی برای کپسول ناحیه خارجی زانو، ناحیه خارجی مچ پا و لیگامنت های جانب خارجی زانو و مچ پا.

-          پرهیز از نشستن نوع قورباغه ای.

-          پرهیز از حرکات پرشی عمودی و کنترل و تقسیم فشار به هنگام فرود در این گونه پرش ها.

منبع:حرکات اصلاحی-دکتر دانشمندی-دکتر علیزاده- دکتر قراخانلو